torsdag 14 juni 2012

Popkonst

Multimedia Syfte: Att lära mig vad popkonst var och hur man gör det. Metod: jag använde mig av photoshop.

Sepiatoning

Det här var en multimedia uppgift. Syfte: Man skulle hitta kalla och varma färger. Metod/ program: Jag använde mig av photoshop

tisdag 22 maj 2012

Bildspel

LEO on PhotoPeach Multimedia Syfte: Att göra ett litet bildspel på internet. Metod/pogram: Jag använde Potopeach.